Zrównoważony rozwój

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zrównoważony rozwój

Jakość i bezpieczeństwo żywności są dla nas kwestią niepodlegającą negocjacjom. Prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej integralności łańcucha dostaw i zagwarantowanie zrównoważonego przepływu surowców.

Co robimy, aby to osiągnąć?

Jesteśmy liderem w dostawach soi pochodzącej z certyfikowanych i odpowiedzialnych upraw na rynek europejski i będziemy kontynuować działalność w tym zakresie w nadchodzących latach.

Jesteśmy członkiem:
· Okrągłego Stołu na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego (Round Table on Sustainable Palm Oil)
· Okrągłego Stołu na rzecz odpowiedzialnego sektora soi (Round Table on Responsible Soy)
· inicjatywy “Danube Soy”
· nowo utworzonego Okrągłego Stołu w Zjednoczonym Królestwie (UK Round Table)

W ramach tych programów producenci, klienci, organizacje branżowe i pozarządowe współpracują w celu opracowania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla wytwarzania produktów palmowych i sojowych.

Wdrożenie programu odpowiedzialnej produkcji soi

Program ten promuje znaczenie i możliwości certyfikowanej i odpowiedzialnej produkcji soi w łańcuchu dostaw. Pozwala na podnoszenie świadomości, wybór właściwych partnerów i organizowanie zrównoważonych łańcuchów.

Przykładowe działania realizowane w ramach programu odpowiedzialnej produkcji soi

· W 2006 roku wraz z holenderską spółdzielnią Campina zorganizowaliśmy pierwszą wysyłkę soi pochodzącej z certyfikowanych i odpowiedzialnych upraw do Europy.
· W kolejnych latach staliśmy się kluczowym partnerem dla różnych inicjatyw, takich jak fundacja “Dutch Foundation for Responsible Soy Chain Transition”.
· Wraz z Control Union wdrożyliśmy normę “Certified Responsible Soy”. Norma ta przewiduje, iż produkcja soi nie będzie powodować wylesiania ani przekształcania ziem.
· Wspólnie z belgijskim stowarzyszeniem producentów mieszanek paszowych (BEMEFA) pracowaliśmy nad certyfikacją odpowiedzialnego sektora soi.

Więcej niż soja

Nasza wiedza dotycząca certyfikowanych łańcuchów dostaw może mieć również duże znaczenie dla uprawy innych surowców. W związku z tym badamy możliwości wprowadzenia podobnego programu dla pozostałych surowców paszowych, np. certyfikowanej i odpowiedzialnej produkcji makuchu z pestek palmy.

Nie dokonamy tego jednak bez naszych partnerów!

Kluczowe znaczenie w tym procesie ma zaangażowanie naszych partnerów. Z tego względu wspieramy ich we wdrażaniu naszej inicjatywy, mającej na celu zapewnienie maksymalnej integralności łańcucha dostaw i zrównoważonego przepływu surowców.